Declaro que he llegit aquestes condicions i que les accepto.
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES: Les dades personals que ens heu proporcionat seran tractades d'acord amb la següent informació. RESPONSABLE: Barcelona de Serveis Municipals, SA (B:SM). FINALITAT: Gestió i desenvolupament del servei. LEGITIMACIÓ: Relació contractual, interès legítim i si s'escau, consentiment de l'interessat. DESTINATARIS: Per acomplir la finalitat anterior pot resultar necessari comunicar les dades a les empreses del Grup B:SM, a Administracions Públiques i a proveïdors que presten serveis a Grup B:SM. DRETS: Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, a través de l'adreça de correu electrònic protecciodades@bsmsa.cat. INFORMACIÓ ADDICIONAL: Podeu consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades a l'enllaç: www.zoobarcelona.cat/ca/avis-legal/

Consento rebre informació, comunicacions i enquestes d'opinió i satisfacció respecte dels serveis contractats.


Consento rebre promocions i comunicacions sobre serveis i activitats del Grup B:SM.

Confirmo que sóc major de 16 anys. (+info)
Text LOPD4